ÖsterlenAkademien delar ut NE-stipendiet den 28 oktober

ÖsterlenAkademien delar årligen ut Nils Einar Regefalks stipendium i slutet av oktober. 2020 valde Akademiens styrelse på grund av den rådande pandemin att inte dela ut priset. Istället kommer Akademien att utse två stipendiater 2021.

 

ÖsterlenAkademien reflekterar 

Under den här rubriken publicerar Akademien artiklar, oftast av vetenskaplig karaktär, företrädesvis med anknytning till Österlen och de kompetenser som finns i Akademien.
Det kan också handla om att referera  vetenskapliga artiklar som Akademien bedömt intressanta att förmedla.

Inledande artiklar behandlar ett aktuellt ämne nämligen den pågående pandemin.

 

Bild: Karin Sverenius Holm
Bild: Karin Sverenius Holm

ÖsterlenAkademien