Anders Bárány blev filosofie doktor vid Uppsala universitet 1973 och var senare universitetslektor vid detta universitet. Han var under 1980-talet verksam vid Forskningsinstitutet för atomfysik i Stockholm och institutets CRYRING-anläggning.
Sedan delar av institutet överförts till Stockholms universitet som Manne Siegbahnlaboratoriet innehade Bárány en professur där.
Bárány har haft flera uppdrag vid Kungliga Vetenskapsakademien. Han var verkställande redaktör för Physica Scripta 1988-1996 och sekreterare för Nobelkommittén för fysik 1989-2003. Han var verksam vid Nobelmuseet 1998 - 2009.
Bárány är ledamot av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala sedan 1994 och av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2005.

Anders Bárány