Barbro Strömberg är filosofie doktor i universitets- pedagogik, med inriktning professionalisering inom hälso- och sjukvården, och arbetar sedan många år som förläggare och ansvarig för den medicinska universitetsutgivningen av facklitteratur vid Studentlitteratur i Lund.
Sedan närmare 30 år sommarboende på Österlen, varav de senaste 25 åren på Kivik, i ett gammalt rusthållarboställe.

Barbro Strömberg