Bengt Jeppsson är professor i kirurgi vid Lunds Universitet och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus, Malmö. På faderssidan bördig från Borrby och bor nu sedan länge på Vik.
Har under många år ägnat sig åt tarmkirurgi och forskat kring tarmbakteriersbetdelse för tarmfunktion och hälsa.
Forskningen har bidragit till utveckling av Proviva, som produceras i Lunnarp på Österlen.

Bengt Jeppsson