Bertil Fredlund bor i sin egenhändigt renoverade korsvirkesgård i Skåne-Tranås på Österlen. Han disputerade i brandteknik och yrkeslivet har omfattat tjänst som professor i byggnadskonstruktion vid Lunds universitet, utvecklingschef på Isover och VD för Glasforskningsinstitutet i Växjö. Forskningsverksamheten har i stor utsträckning varit inriktad mot energianvändning i byggnader.

Bertil Fredlund