Cecilia

Cecilia Kjelldén är lektor vid Musikhögskolan i Malmö. Hon är född i Komstad på Österlen och började som 16-åring tjänstgöra som kantor i de österlenska kyrkorna. 1974 tog hon musikpedagogexamen vid Musikhögskolan i Malmö i blockflöjt.
Hon har under sina verksamma år varit solist/kammarmusiker med förkärlek till tidig musik. Hon har bl.a. startat grupperna Flauto Dolce och Capella Scaniensis.

Cecilia Kjelldén