gallery/mm_spacer
line decor
line decor
gallery/mm_spacer

Händelser 

Den tredje boken ”Personligt öster omleden”, präglas av Karin och Ingvar. Den sista diskussionen vi hade med Karin, några dagar före hennes bortgång, var hur bildmaterialet från hennes rika produktion skulle illustrera boken.
Det var en förmån att få Ingvars dräpande kommentarer till våra essäer i böckerna. I ett kapitel i vår förra bok om socker och dess effekter på hälsa, ursprungligen betitlat ”Förfärande sött”, ändrade han till ”Förförande sött” – ja, då har man förstått problemet.
Våra möten med Karin och Ingvar präglades av deras originalitet och humor. I ett samtal Ingvar hade med några kamrater från ÖsterlenAkademien ett par dagar före sin bortgång kommenterade han skämtsamt att han, trots alla böcker han skrivit och alla målningar han gjort, förmodligen blir främst ihågkommen som programledare i ett TV-program från 1980- talet.
Karins ord till Ingvar när han hyllades på sin 80 års dag efterlämnar ett starkt minne av en sällsynt kombination av begåvade konstnärer, goda vänner och inspiratörer med mycken klokhet och humor: "Min älskade Ingvar önskas många lika goda år som redan akterut kan iakttagas. Nu seglar vi vidare min kamrat".
Karin och Ingvar har nu hissat seglen på skutan Aniara och styrt kursen bort från sin ateljé Karinholm på Vik.
Vår hyllning till er är att vi skrivit färdigt vår gemensamma bok som om ni fortfarande fanns på stolarna 9 och 17 i ÖsterlenAkademien. Vi känner alla att ni någonstans blickar ned på oss över Aniaras reling och vi kan också höra Ingvars ord: "Den här boken blev faktiskt ännu bättre än den förra" - men så brukar det ju vara.
Minnet av två färgstarka ledamöter i vår krets kommer aldrig att förblekna.

För ÖsterlenAkademien
Ola Ohlsson
Preses

gallery/KarinIngvarsydsv

Karin och Ingvar har lämnat oss

Den 31 oktober 2019 delade ÖsterlenAkademien för andra året ut stipendiet till N.E. Regefalks minne. Utdelningen ägde rum på Tranesgården i Skåne Tranås. Stipendiet på 10 000 kr. tilldelades Elna Marie Larsson, bördig från Gärsnäs.
 

gallery/image_pris

Senaste stipendieutdelningen 

Den 31 oktober 2018 delade ÖsterlenAkademien för första gången ut stipendiet till N.E. Regefalks minne. Utdelningen ägde rum på Tranesgården i Skåne Tranås. Stipendiet på 10 000 kr tilldelades Daniel Berlin.
 

Daniel Berlin- Första pristagaren

gallery/IMG_2633
gallery/vidgrav

Kransnedläggning vid Nils Einar Regefalks grav

Den 31 oktober 2018 delade ÖsterlenAkademien för första gången ut stipendiet till Nils Einar Regefalks minne. Samma dag skulle donatorn ha fyllt 90 år. Utdelningen, som ägde rum på Tranesgården i Skåne Tranås, inleddes med en kransnedläggelse på Nils Einars grav i Skåne Tranås.

 

Bild: Karin Sverenius Holm

Nils Tryding har lämnat oss

En Österlening har lämnat oss. Nils Tryding föddes i Tryde Eke i Ingelstads kommun. Fadern var snickare liksom farfadern. Den senare var enligt Nils en förutseende man, som snickrade sin egen likkista, som han även använde till att sova middag i.

Allt detta beskriver Nils Tryding i sina kapitel i Österlenakademiens böcker, ”Skönhet och hälsa Öster om leden ( 2013)” och ”Personligt öster om leden (2017)”. 

Nils Tryding var mycket respekterad som läkare inom klinisk kemi liksom en av världens främsta konstkännare och då särskilt Miro.

 

När jag kom till medicinkliniken i Kristianstad 1980 startade vi studier i syfte att via blodprov ställa diagnosen hjärtinfarkt tillsammans med Nils Tryding. Metoden är nu standard över hela världen. Genom sin forskning och betydande undervisningsmeriter utnämndes Nils till professor, den första professorstiteln som hedrat Centralsjukhuset i Kristianstad. 

Nils var en trogen Rotarian och chartrade Kristianstad-Åhus Rotaryklubb 1981. Vi var också kamrater i samma klubb många år. 

Nils har undervisat generationer av läkare i kurser kring blodanalyser och diagnostik. 1996 gav han ut ett mastodontverk ”Drug effects in clinical chemstry”. Själv kommenterar han boken att den är mycket tråkig men tack vare de färgglada teckningarna av Miro på omslagen har den väckt visst intresse.

Med tiden skapade Nils en unik och komplett samling av Miroaffischer, som han 2003 donerade till Kristianstads konsthall, en storslagen gåva som sätter Kristianstad på kartan som ett centrum för konstnären Miros verk, vid sidan om Miromuseet i Barcelona.

Konstintresset och humorn har varit Nils ledstjärna. Efter pensioneringen fortsatte han att undervisa läkare, nu som ledare för konstresor runt om i Europa. Nils kunde vända ett torrt och sakligt ämne till ett kåseri med en fängslande berättarkonst. Det är ingen överdrift att påstå att Nils Trydings historier bara kan berättas av honom, vi är många som försökt återberätta med tveksamt resultat!

Alla vi kollegor på sjukhuset i Kristianstad är tacksamma över att ha fått samarbeta med en person med en unik intellektuell skärpa och humoristisk talang. Att dessutom få delar av hans livshistoria nedtecknad i skrift är vi också mycket stolta över i Österlenakademien.

I sitt kapitel berättar Nils om en händelse där en annan färgstark läkare på Centralsjukhuset i Kristianstad, öronläkaren Tomas Gejrot, som tillsammans med patienter från hörselfrämjandet blev förevisade Centrallaboratoriet på CSK. För att muntra upp förevisningen berättade Nils dessutom alla historier han kunde. 

Efter förevisningen frågade Tomas Gejrot om det var någon som hade några frågor, varvid en liten gumma räckte upp handen och sade: ” När kommer Nils Tryding – han skall ju vara så rolig?”

Nils fick leva ett långt, frisk och innehållsrikt liv. Vi kommer att minnas honom med ett leende på läpparna. 

 

För kollegorna på CSK och Österlenakademien

Ola Ohlsson

Preces Österlenakademien

F.d. klinikchef Medicinkliniken CSK

Bild: Karin Sverenius Holm
gallery/NTryding