line decor
line decor

Händelser 

Den tredje boken ”Personligt öster omleden”, präglas av Karin och Ingvar. Den sista diskussionen vi hade med Karin, några dagar före hennes bortgång, var hur bildmaterialet från hennes rika produktion skulle illustrera boken.
Det var en förmån att få Ingvars dräpande kommentarer till våra essäer i böckerna. I ett kapitel i vår förra bok om socker och dess effekter på hälsa, ursprungligen betitlat ”Förfärande sött”, ändrade han till ”Förförande sött” – ja, då har man förstått problemet.
Våra möten med Karin och Ingvar präglades av deras originalitet och humor. I ett samtal Ingvar hade med några kamrater från ÖsterlenAkademien ett par dagar före sin bortgång kommenterade han skämtsamt att han, trots alla böcker han skrivit och alla målningar han gjort, förmodligen blir främst ihågkommen som programledare i ett TV-program från 1980- talet.
Karins ord till Ingvar när han hyllades på sin 80 års dag efterlämnar ett starkt minne av en sällsynt kombination av begåvade konstnärer, goda vänner och inspiratörer med mycken klokhet och humor: "Min älskade Ingvar önskas många lika goda år som redan akterut kan iakttagas. Nu seglar vi vidare min kamrat".
Karin och Ingvar har nu hissat seglen på skutan Aniara och styrt kursen bort från sin ateljé Karinholm på Vik.
Vår hyllning till er är att vi skrivit färdigt vår gemensamma bok som om ni fortfarande fanns på stolarna 9 och 17 i ÖsterlenAkademien. Vi känner alla att ni någonstans blickar ned på oss över Aniaras reling och vi kan också höra Ingvars ord: "Den här boken blev faktiskt ännu bättre än den förra" - men så brukar det ju vara.
Minnet av två färgstarka ledamöter i vår krets kommer aldrig att förblekna.

För ÖsterlenAkademien
Ola Ohlsson
Preses

Karin och Ingvar har lämnat oss

Den 31 oktober 2019 delade ÖsterlenAkademien för andra året ut stipendiet till N.E. Regefalks minne. Utdelningen ägde rum på Tranesgården i Skåne Tranås. Stipendiet på 10 000 kr. tilldelades Elna Marie Larsson, bördig från Gärsnäs.
 

Senaste stipendieutdelningen 

Den 31 oktober 2018 delade ÖsterlenAkademien för första gången ut stipendiet till N.E. Regefalks minne. Utdelningen ägde rum på Tranesgården i Skåne Tranås. Stipendiet på 10 000 kr tilldelades Daniel Berlin.
 

Daniel Berlin- Första pristagaren

Kransnedläggning vid Nils Einar Regefalks grav

Den 31 oktober 2018 delade ÖsterlenAkademien för första gången ut stipendiet till Nils Einar Regefalks minne. Samma dag skulle donatorn ha fyllt 90 år. Utdelningen, som ägde rum på Tranesgården i Skåne Tranås, inleddes med en kransnedläggelse på Nils Einars grav i Skåne Tranås.

 

Bild: Karin Sverenius Holm

Nils Tryding har lämnat oss

En Österlening har lämnat oss. Nils Tryding föddes i Tryde Eke i Ingelstads kommun. Fadern var snickare liksom farfadern. Den senare var enligt Nils en förutseende man, som snickrade sin egen likkista, som han även använde till att sova middag i.

Allt detta beskriver Nils Tryding i sina kapitel i Österlenakademiens böcker, ”Skönhet och hälsa Öster om leden ( 2013)” och ”Personligt öster om leden (2017)”. 

Nils Tryding var mycket respekterad som läkare inom klinisk kemi liksom en av världens främsta konstkännare och då särskilt Miro.

 

När jag kom till medicinkliniken i Kristianstad 1980 startade vi studier i syfte att via blodprov ställa diagnosen hjärtinfarkt tillsammans med Nils Tryding. Metoden är nu standard över hela världen. Genom sin forskning och betydande undervisningsmeriter utnämndes Nils till professor, den första professorstiteln som hedrat Centralsjukhuset i Kristianstad. 

Nils var en trogen Rotarian och chartrade Kristianstad-Åhus Rotaryklubb 1981. Vi var också kamrater i samma klubb många år. 

Nils har undervisat generationer av läkare i kurser kring blodanalyser och diagnostik. 1996 gav han ut ett mastodontverk ”Drug effects in clinical chemstry”. Själv kommenterar han boken att den är mycket tråkig men tack vare de färgglada teckningarna av Miro på omslagen har den väckt visst intresse.

Med tiden skapade Nils en unik och komplett samling av Miroaffischer, som han 2003 donerade till Kristianstads konsthall, en storslagen gåva som sätter Kristianstad på kartan som ett centrum för konstnären Miros verk, vid sidan om Miromuseet i Barcelona.

Konstintresset och humorn har varit Nils ledstjärna. Efter pensioneringen fortsatte han att undervisa läkare, nu som ledare för konstresor runt om i Europa. Nils kunde vända ett torrt och sakligt ämne till ett kåseri med en fängslande berättarkonst. Det är ingen överdrift att påstå att Nils Trydings historier bara kan berättas av honom, vi är många som försökt återberätta med tveksamt resultat!

Alla vi kollegor på sjukhuset i Kristianstad är tacksamma över att ha fått samarbeta med en person med en unik intellektuell skärpa och humoristisk talang. Att dessutom få delar av hans livshistoria nedtecknad i skrift är vi också mycket stolta över i Österlenakademien.

I sitt kapitel berättar Nils om en händelse där en annan färgstark läkare på Centralsjukhuset i Kristianstad, öronläkaren Tomas Gejrot, som tillsammans med patienter från hörselfrämjandet blev förevisade Centrallaboratoriet på CSK. För att muntra upp förevisningen berättade Nils dessutom alla historier han kunde. 

Efter förevisningen frågade Tomas Gejrot om det var någon som hade några frågor, varvid en liten gumma räckte upp handen och sade: ” När kommer Nils Tryding – han skall ju vara så rolig?”

Nils fick leva ett långt, frisk och innehållsrikt liv. Vi kommer att minnas honom med ett leende på läpparna. 

 

För kollegorna på CSK och Österlenakademien

Ola Ohlsson

Preces Österlenakademien

F.d. klinikchef Medicinkliniken CSK

Bild: Karin Sverenius Holm

Fredagen den 10 september tillkännagav ÖsterlenAkademien på Bengtemölla i Brösarp pristagarna som utsetts av Akademien att få Regefalks glädjestipendium för åren 2020 och 2021.

Nils Einar Regefalk avled nyårsafton år 2016. Han var en bygdens son och växte upp i ett lantbrukarhem i Tranås. Efter f polisutbildning och arbete som polis i Helsingborg utbildade han sig till socionom återvände han till hembygden för att verka som socialchef i Tomelilla. Nils Einar var socialt pådrivande för sin tid och hade ett avgörande inflytande på tillkomsten av Byavångshemmet i Tomelilla. Han tog också initiativet till skapandet av en verkstad för skyddad sysselsättning. Efter ett antal cheftjänster i Malmö och Stockholm hamnade han som lektor vid Umeå universitet, där han också tjänstgjorde som prefekt och studierektor. De sista åren före sin pensionering verkade han som gästprofessor i San Diego i USA. 
i början av 90-talet flyttade Nils Einar tillbaka till Skåne Tranås. Här hade han sedan tidigare låtit bygga sitt drömhus på Klockarebacken, med utsikt över föräldrahemmet. 

Före sin död kontaktade han ÖsterlenAkademien om förfrågan att förvalta en minnesfond och ett glädjestipendium.

ÖsterlenAkademien förvaltar fonden och utser stipendiater i enlighet med Nils Einar Regefalks önskan. 

Stipendierna delas ut en gång om året och den som nomineras ska:
a. ha tagit initiativ till eller genomfört något som är eller varit till glädje för invånarna i Tranås (Skåne Tranås) församling eller

b. vara född på Österlen och genom forskning eller vetenskapligt arbete gjort genomgripande insatser som skapar glädje och nytta för andra.

På grund av pandemin ställdes stipendieutdelningen in 2020 och därför har akademien i år beslutat att dela ut både 2020 års- och 2021- års stipendier på a 10 000 kr.

Akademien har valt att tilldela 2020 års stipendium till arkeologen Lars Jönsson.

Han har tilldelats priset för sitt trägna och gedigna arbete inom arkeologin i sydöstra Skåne, sina gedigna kunskaper om Österlens kulturhistoria och fornlämningar och att sprida kunskaper om vår trakts historia till en bred allmänhet.

Lars har sina rötter i trakten, gick gymnasiet i Ystad. Han har fördjupat sina kunskaper med arbete och anställning inom bland annat Malmö museer, Sydsvensk arkeologi, Riksantikvarieämbetet och Lund universitets Historiska museum.

Han har utökat vår historiska kunskap genom sina studier av exempelvis Tommarp som klosterstad, Nedraby för 1000 år sedan, Södra Mellby vid Kivik. Han har skrivit ett tiotal artiklar i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang samt ett 100-tal rapporter inom kulturmiljövårdens område bland annat om Österlens medeltida städer, Gladsaxehus på Österlen, S:t Olof 800 år samt om Österlens dansbanor som Kulla vid Rörum och Dungen vid Gyllebo.

Lars bedriver dessutom ett företag Österlenarkeologi som bidrar med rådgivning företrädesvis inom de fem kommunerna Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Skurup.


Lars har genom sin forskning och sitt vetenskapliga arbete, i enlighet med statuterna i Nils Einar Regefalks stipendium, skapat glädje och nytta för andra.

Han kommer att tilldelas sitt pris den 28 oktober på Tranesgården i Skåne Tranås då han också är ombedd att hålla ett föredrag om vårt Österlen ur ett historiskt perspektiv. 

Akademien har valt att tilldela 2021 års stipendium till entreprenörerna Martina och Peter Hjelm.

De har tilldelats priset för sitt arbete att se till att invånarna på landsbygden får utökad service och bättre tillgång till livsmedel, ett viktigt steg för en levande landsbygd.
Efter att Skåne Tranås under ca 15 år varit utan lanthandel förändrade Martina och Peter detta genom sina modiga insatser att inrätta en butik. Och det var inte vilken butik som helst utan en innovativ automatbutik som gick att kombinera med deras övriga entreprenörskap i byn.

Med butiken AutoMat har bybor och andra fått möjlighet att inhandla sina livsmedel från tidig morgon till sen kväll i sin närmiljö. På hyllorna trängs frukt, bröd och toapapper med blöjor, läsk och grönsaker, precis som i vilken vanlig närbutik som helst, men här sköter kunden allt själv.

Både Martina och Peter är fast förankrade i Tranås och brinner för landsbygden samtidigt som gillar utmaningar, kanske framför allt att utmana sig sjäva.

Martina och Peter Hjelm har, i enlighet med statuterna i Nils Einar Regefalks stipendium, tagit initiativ till och genomfört något som är till glädje för invånarna i Tranås (Skåne Tranås) församling

 

De kommer att tilldelas sitt pris den 28 oktober på Tranesgården i Skåne Tranås då de också är ombedd att hålla föredrag om sitt projekt.

Tillkännagivande av 2020- och 2021-års stipendiater i Regefalks glädjestipendium

Bild: Karin Sverenius Holm