Ola Ohlsson

Ola Ohlsson är pensionerad professor och överläkare i medicin med särskild inriktning hjärt-kärlsjukdomar och bor på en gammal avstyckad gård i Skåne Tranås. Han är fortfarande verksam som föreläsare och inspektör av specialistutbildningen inom sitt ämnesområde.
Bildade tillsammans med Per Ingvar de la Motte Österlenakademien år 2002 och är sedan dess akademiens ordförande.