Per Odenrick, professor i arbetsmiljöteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Han har en grundutbildning som civilingenjör inom medicinsk teknik och har skrivit sin doktorsavhandling om rörelsestudier inom klinisk neurofysiologi.
Därefter var han inriktad på att forska och undervisa om fysisk belastning i olika arbetsmiljöer. På senare tid har hans verksamhet varit fokuserad på utveckling av arbetsorganisation, arbetsplatslärande och innovationsförmåga. Han har lång erfarenhet av samverkan mellan mindre företag och universitet. Därutöver har han varit forskningsledare för utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården.
Han är pensionär och har då kunnat ägnas mer tid att utveckla sin hobbyvingård, som anlades 2007 och nu levererar vitt vin av god kvalitet. Han är aktiv i Föreningen Svenskt Vin.
Han ägnar också tid att arbeta i sin slöjdverkstad, där han svarvar skålar utifrån material från gårdens egna träd. Han är aktiv i föreningen Redig Skånsk Slöjd.

Per Odenrick