Thorbjörn Laike är professor i miljöpsykologi vid Lunds Universitet. Han är född och uppvuxen i ett lantbrukarhem strax utanför Gärsnäs. Efter att ha prövat på att bo i såväl Svealand som Norrland återbördades han till Skåne och Lund. Här har han i över trettio år arbetat med att vidareutveckla miljöpsykologin som studerar människans relation till den fysiska miljön och speciellt inriktat sig på vad ljuset betyder för vårt välmående. 

Thorbjörn Laike